KMA

Kvalitet

Vi skall, oberoende av projektets storlek och entreprenadform, leverera en produkt som minst motsvarar ställda krav avseende kvalitet och leveranstider.

Miljö

Vi skall verka för att minimera vår verksamhets långsiktiga miljöpåverkan och sträva mot en ekologisk hållbar utveckling genom konkreta miljöåtgärder i alla led i vår verksamhet.

Arbetsmiljö

Vi skall minimera antalet arbetsskador och minska sjukfrånvaron genom att verka för ett bra arbetsklimat och säkra arbetsplatser.

Certifiering

Winge har ett väl utarbetat system för kvalitet, miljö och arbetsmiljö och är sedan januari 2014 certifierade enligt BF9K.