Våra tjänster

Byggentreprenader

Vår organisation har en mångårig erfarenhet av entreprenadverksamhet. Vi utför stora som små entreprenader i alla typer av entreprenadformer. Vår entreprenadverksamhet omfattar allt från offentliga miljöer till kontor och industribyggnader.

Samverkansprojekt

Vi hjälper gärna till att utveckla er idé till ett färdigt projekt. I ett samverkansprojekt tar vi gemensamt fram de förutsättningar som gäller för projektet och genomför en projektering och produktion tillsammans er. Under hela processen styr vi gemensamt mot uppställda mål som t ex ekonomi, tid, kvalitet och miljö.

Kundvård

För att kunna ge komplett service till dig som kund har vi flera hantverkare med fullutrustade servicebilar som med kort varsel kan genomföra mindre projekt. Vi har även en organisation som tillser att eventuella anmärkningar under garantitiden hanteras på ett effektivt och professionellt sätt.