Projekt

Hagnässkolan, Kungsängen

Renovering och ombyggnad av befintlig skola byggd under 1970-/1980-talet.

Förutom en ny länkbyggnad får skolan även ny ventilationsanläggning och ny bergvärmeanläggning.

Omfattning: 5 800 kvadratmeter
Byggtid: Mars 2016 – Oktober 2017
Projektsumma: C:a 65 miljoner kronor
Beställare: Upplands-Bro kommunfastigheter

Läs mer

Kv Lönnen 24, Stockholm

Kv Lönnen 24 är en kontorsfastighet från 60-talet som ska moderniseras.

Efter ombyggnationen blir entréplanet ett mötesplan med flera konferensrum och gemensam lounge.

Omfattning: Ca 7 500 kvadratmeter
Byggtid: Oktober 2014 – Oktober 2015
Projektsumma: 63 miljoner kronor
Beställare: Stoff AB

Läs mer

Kulturhus, Upplands Väsby

Byggnaden är ett kulturhus och utförs i två plan. Det inrymmer scenrum, loger samt tillhörande publika utrymmen för besökare.

Byggnaden byggs ovanpå ett befintligt parkeringsgarage och ansluts till det befintliga Messingehuset samt till ett nytt bostadshus om 14 våningar.

Omfattning: Ca 1 400 kvadratmeter
Byggtid: Oktober 2014 – Oktober 2015
Projektsumma: 55 miljoner kronor
Beställare: Vilunda parkering AB

Läs mer

Kopparvägens förskola, Järfälla

Nyproduktion av förskola i två plan för fem barnavdelningar och storkök för tillagning av mat.

Projekteras och produceras i enlighet med Miljöbyggnad Guld.

Omfattning: 1 200 kvadratmeter
Byggtid: Juni 2016 – November 2017
Projektsumma: C:a 45 miljoner kronor
Beställare: Järfälla kommun

Läs mer

Silverskatten, Sigtuna

Nyproduktion av förskola, fyra avdelningar i två våningsplan inkl soprum samt yttre förskolemiljö.

Tak utgörs av skiffer och sedum, ytterväggar av panel, skiffer och cortenplåt.

Omfattning: 1 100 kvadratmeter
Byggtid: Juni 2016 – November 2017
Projektsumma: C:a 44 miljoner kronor
Beställare: Sigtuna kommun

Läs mer

Ekerö Tennis, Ekerö

Tillbyggnad ny tennishall med 3 tennisbanor, 1 squashbana och ny gemensamhetsdel.

I entreprenaden ingick att riva del av befintlig byggnad samt ett antal utebanor.

Omfattning: 2 400 kvadratmeter
Byggtid: Augusti 2015 – April 2016
Projektsumma: C:a 17 miljoner kronor
Beställare: Ekerö Tennis AB

Läs mer

Kv Hymnen 6, Täby

Nyproduktion byggnad för bisättning kombinerat med lokal för ceremoni samt utrymmen för bärare.

Beställarens prioritet har varit god kvalitet, miljöhänsyn och passande arkitektur.

Omfattning: 350 kvadratmeter
Byggtid: November 2015 – September 2016
Projektsumma: C:a 14 miljoner kronor
Beställare: Svenska kyrkan, Täby församling

Läs mer

Käppala skola, Lidingö

Den befintliga låg-, mellan- och högstadieskolan byggs ut.

Tillbyggnaden får lokaler för studier, personal, allrum, toaletter och utrustas även med handikapphiss.

Omfattning: 400 kvadratmeter
Byggtid: Mars 2016 – Maj 2017
Projektsumma: C:a 12 miljoner kronor
Beställare: Lidingö Stad

Läs mer

Solberga BP, Stockholm

Nybyggnation av omklädningsbyggnad på ny idrottsanläggning.

Byggnaden har projekterats och producerats med fokus på att klara vandalisering.

Omfattning: 300 kvadratmeter
Byggtid: November 2015 – Juni 2016
Projektsumma: 11 miljoner kronor
Beställare: Stockholms stad, Fastighetskontoret

Läs mer

Duvnäs Skola, Saltsjö-Duvnäs

Renovering och ombyggnad av skolans kök. I entreprenaden ingick även att leverera nytt sophus för källsortering och nytt fläktrum.

Bespisningen var i drift och användes av skolan under hela byggtiden.

Omfattning: 465 kvadratmeter
Byggtid: Juni 2014 – November 2014
Projektsumma: 11 miljoner kronor
Beställare: Nacka kommun

Läs mer

Kontor Lovön, Ekerö

Om- och tillbyggnad av kontorsbyggnad för att få 12 nya kontorsrum med tillhörande våtutrymmen, duschar och omklädnadsrum.

I befintligt hus skapas ny grovtvättstuga, grupprum och pausrum.

Omfattning: Ca 500 kvadratmeter
Byggtid: Juni 2014 – Maj 2015
Projektsumma: 10 miljoner kronor
Beställare: Fortifikationsverket

Läs mer

Brf Silvergranen, Hägersten

Ombyggnad av förskola till sju lägenheter från 1 till 3 r.o.k.

I entreprenaden ingick att projektera, riva och bygga de nya lägenheterna.

Omfattning: 600 kvadratmeter
Byggtid: Augusti 2014 – December 2014
Projektsumma: 10 miljoner kronor
Beställare: Brf Silvergranen

Läs mer

Dagcenter, Järfälla

Ombyggnad av fd biljardhall till Dagcenter för personer med speciella behov.

Lokalen är utrustad med utrymmen för fotografering, sömnad, gymnastik och ett orangeri. Dessutom finns ett storkök med träningskök.

Omfattning: 600 kvadratmeter
Byggtid: Juni 2015 – November 2015
Projektsumma: Ca 10 miljoner kronor
Beställare: Järfällahus AB

Läs mer

Euro Accident, Danderyd

Hyresgästanpassning av lokal i två plan.

Projektet inkluderade håltagning i bjälklag och uppförande av ny trappa samt kontorsavgränsningar, konferensutrymmen med skjutväggar, toaletter och pentry.

Omfattning: 1 300 kvadratmeter
Byggtid: November 2015 – Mars 2016
Projektsumma: 7 miljoner kronor
Beställare: Kungsleden Danderyd AB

Läs mer

Sätra Varv, Mastförråd, Sätra

Komplett nyproduktion av förrådsdelar, verkstad och förråd samt tvättstuga.

I entreprenaden ingick även att utföra kompletteringsbyggnad på kajen samt installera ny mastkran.

Omfattning: Ca 500 kvadratmeter
Byggtid: December 2013 – December 2014
Projektsumma: 7 miljoner kronor
Beställare: Stockholms stad, Idrottsförvaltningen

Läs mer

Cedervalls, Stockholm

Hyresgästanpassning av lokal som skulle anslutas till våningen ovanför.

Projektet inkluderade håltagning i bjälklag och uppförande av ny trappa samt konferensutrymmen, toaletter och platsbyggt pentry.

Omfattning: 400 kvadratmeter
Byggtid: December 2015 – Mars 2016
Projektsumma: 3 miljoner kronor
Beställare: Aberdeen P-N Tobaksfabriken 2AB

Läs mer